"Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.

Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не гідний пошани.”

М. Рильський

Реалізація патріотичного напрямку виховання :

Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним.

Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

Патріотичний напрямок виховання учнів в Котелевській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 реалізується через:

- громадянську освіту та громадянське виховання;

- військово - патріотичне виховання;

- правове виховання;

- морально - етичне виховання на основі вивчення традицій українського народу;

В нашому закладі патріотичне виховання також конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • підвищення престижу військової служби як виду державної служби, а звідси культивування ставлення до солдата як до державного службовця;
 • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис української ментальності –
 • працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.

Патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, форму­ються світогляд, національна самос­відомість.

Процес патріотичного виховання здійснюється й у позакласній і позашкільній діяльності .

Цей напрямок виховання в школі починають з першого класу. Тому в основу системного підходу до здійснення патріотичного виховання в школі

Важливе місце у виховній роботі з молодшими школярами посідає тема Вітчизни. Вчителі розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство України, про звичаї та традиції нашої держави. Молодшим школярам надаються початкові знання про історію державотворення та про сучасні історичні події під час вивчення курсу «Я і Україна», на годинах спілкування. Уже в молодших класах учні усві­домлюють такі поняття, як «Батьків­щина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід.

У старших класах патріотичне виховання спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. І здійснюється воно під час вивчення навчальних предметів, зокрема «Правознавство», «Історія України та Полтавщини », «Українська мова та література», «Захист Вітчизни» та під час позакласних виховних заходів .

Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання.

Протягом навчального року до кожного відзначення пам’ятної дати були організовані виставки літератури, малюнків та роздруковані тематичні

  шкільні інформаційні газети, підготовлені предметні огляди новин та загальношкільні урочисті лінійки.

  14.11.2016

  _______________________________________________

  Патріотизм (від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу. Але в умовах українських реалій, коли багато речей викликають у суспільстві негативне ставлення, виховувати справжніх патріотів дуже складно. Чи є сьогодні альтернатива патріотизму? Мабуть, ні. І якщо в суспільстві буде панувати нігілізм, нехтування долею рідної країни, це призведе до бездержавності і ще гіршого життя...


  Девіз

  Якщо буде світло в душі, буде краса в людини,Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі,Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації,Якщо є порядок у нації, буде мир у світі.

  Реалізація пріоритетного напрямку виховання :
  Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним.
  Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні– це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

  Громадянсько - патріотичний напрямок виховання учнів в нашій школі складається з:
  громадянської освіти та громадянського виховання; військово - патріотичного виховання;правового виховання; морально - етичного виховання на основі вивчення традицій українського народу; соціального проектування та учнівського самоврядування;
  Вище перелічені складові громадянсько - патріотичного напрямку виховання реалізуються в школі різними шляхами.
  Патріотичне виховання здійснюється як на уроках, так и під час позакласної роботи. Патріотичне виховання - це формування патріотичних почуттів, виховання готовності до захисту Батьківщини, воно покликано спонукати до фізичного вдосконалення, вивчення бойових традицій українського народу.
  Шляхами реалізації громадянсько-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та декади: місячники військово-патріотичного виховання (щорічно проходять у жовтні, лютому та квітні-травні), декада правових знань ( грудень), Вахта пам'яті до дня Перемоги.
  Протягом багатьох років педагогічний та учнівський колективи школи плідно співпрацюють з радою ветеранів. На багатьох святах, які проходять в школі, присутні ветерани Великої Вітчизняної війни. Ансамбль «Бойові подруги» - часті гості в школі. Кожен клас середньої та старшої ланки школи має "підшефних" ветеранів, яких вітає на свята та надає допомогу. До визначних подій в житті країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, виховні години.
  Вихованню національної свідомості учнів сприяють й інші свята:"Козацькому роду нема переводу", родинні свята "Ой, на Андрія...", до дня святого Миколая, театралізовані вистави "Новорічні вечорниці". В напрямку патріотичного виховання в школі відбуваються різноманітні конкурси та змагання. У вересні до дня партизанської слави в школі щорічно проходить огляд - конкурс військово - патріотичної пісні серед 5-8 класів та конкурс музично - літературних композицій учнів 9-11 класів. До дня Збройних Сил України та дня захисника Вітчизни - військово - спортивні змагання юнаків 9-11 класів, конкурсні програми «Ну-мо хлопці, козаки», спортивні родинні свята - змагання "Мама, папа, я - спортивна сім'я", турніри з шашок. В рамках військово-патріотичного фестивалю "Козацький гарт" були проведені змагання "Козацький роде, роде мій красний".
  Велику роль у патріотичному вихованні учнів відіграють також екскурсіїта походи. Традиційними стали походи учнів школи „По місцях Бойової Слави”, козацькі традиції стають ближче під час екскурсій до м. Запоріжжя із відвідуванням історико – культурного комплексу на острові Хортиця.
  Останні два роки наша школа працює за методом проектів. Пріоритетним напрямком в цій роботі є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи та міста. Прикладом такого проектування стала виховна година "Ми - не байдужі: зробимо мікрорайон школи краще!". Захист учнями проекту громадянської спрямованості дав змогу привернути увагу 9-класників до проблем школи та мікрорайону, сприяв вихованню громадянських почуттів, самосвідомості, відповідальності учнів. На рівні школи реалізовуємо проекти громадянського спрямування "Мій край - моя історія жива", "Вибори органів учнівського самоврядування", "Я - громадянин України", "Збережемо Ялинку". Особливо слід визначити проекти "Ми - не байдужі", «Добро починається з тебе», в рамках яких постійно проводяться акції"Милосердя" та надаються суттєва речова допомога та солодкі подарунки дітям, що навчаються в допоміжній школі - інтернаті.
  Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота з лідерами учнівської молоді та дитячоїорганізації, які існують у школі.
  В школі працює шкільний парламент, де працюють комісії, що координують патріотичну роботу на рівні учнівського самоврядування. У шкільних стінах плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар з плечей старших поколінь, діятиме і мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним перетворювачем життя.

  15.10.2016

  __________________________________________________________

  Метою національно-патріотичного виховання є сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян, а також сприяння ефективній діяльності центрів патріотичного виховання молоді (Указу Президента України № 616/2008 від 03.07.2008р).

  Була розроблена концепція на виконання Указу Президента України «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді», з врахуванням норм Постанови Кабінету Міністрів від 15 вересня 1999 року „Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”, Указу Президента України від 25 жовтня 2002-го року «Про затвердження Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови ВРУ „Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку”, документів робочої групи з питань патріотичного виховання молоді при Апараті Ради національної безпеки і оборони.

  Виходячи з цього, основна ідея полягає у мотивації громадської активності молодого покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбуття. Саме тому патріотичне виховання молоді є найголовнішим пріоритетом молодіжної політики в Україні, сформувати цілісну систему, спрямовану на забезпечення процесу національно-патріотичного виховання. Процес національно-патріотичного виховання є важливою складовою національної безпеки України. Реалізація єдиної комплексної програми патріотичного виховання молодих громадян України забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України.

  Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій з формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує усі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.

  Головною метою роботи органів державної влади та створених відповідних організацій, а також метою реалізації проектів у сфері патріотичного виховання молоді, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, є робота з молодими громадянами 14-35 річного віку, а саме виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби та готовності до захисту Вітчизни, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

  25.09.2016

  __1. Завдання національно-патріотичного виховання:

  Розвиток у суспільстві високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності, становлення громадянського суспільства, що складатиметься з громадян, які володіють високою свідомістю та здатністю проявити її в повсякденній діяльності з забезпечення сталого розвитку;

  - утвердження у суспільстві поваги до культурного та історичного минулого України;

  - створення і забезпечення реалізації можливостей для повноцінної соціалізації молодих громадян, більш активного залучення їх у вирішення соціально-економічних, культурних, правових, екологічних та інших проблем, як загальнодержавного так і місцевого значення;

  - виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм суспільного та колективного життя, створення умова для забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та професійного обов’язку;

  - розвиток у громадян почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну, а також окремі регіони та міста;

  - створення умов для посилення патріотичної направленості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія анти патріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії України;

  - формування расової, національної, релігійної терпимості, розвиток дружніх відносин між представниками різних етнічних груп.

  2. Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні

  Органи державної влади, органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а у випадку фінансової підтримки за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету відповідних проектів, профспілкові, молодіжні та інші громадські організації, проводять роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:

  - роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики України, Законів України, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України виховуючи повагу до законодавчих норм;

  - вивченні історії України та процесів державотворення, боротьби та здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави;

  - роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

  - вивченні славних і видатних імен відомих людей, чиє життя пов’язане з Україною у соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо, засвоюючи у молодих людей гордість за співвітчизників, земляків та вивчаючи історію рідного краю крізь призму видатних світових постатей;

  - вивченні Державного гімну, історії та змісту державних символів, засвоєнні поваги до державної атрибутики.

  3. Напрямки реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді

  3.1. Удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:

  - підготовка нормативно-правових актів з питань патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;

  - визначення механізмів економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

  - розроблення порядку проведення всеукраїнських військово-спортивних ігор, конкурсів, присвячених проблемам патріотичного виховання молодих людей;

  - розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному вихованні молоді, а також для молодих людей — за досягнення у підготовці до захисту Батьківщини, до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.

  3.2 Активізація діяльності органів державної влади у сфері патріотичного виховання молодого покоління.

  Необхідне забезпечення наступності та системності патріотичного виховання з урахуванням вікових, національних особливостей підростаючого покоління:

  · поєднання і координація зусиль центральних та місцевих органів влади у роботі щодо патріотичного виховання молоді;

  · посилення військово-патріотичної роботи, проведення днів і місячників захисника Батьківщини, “вахт пам’яті”, пошукових заходів, військово-спортивних ігор і походів;

  · виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на українській національній ідеї;

  · сприяння молодим людям у реалізації ними інтелектуальних та творчих здібностей на благо України;

  · сприяння професійній орієнтації, розвиток мотивації до праці;

  · залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії корінних народів і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;

  · сприяння формуванню позитивного іміджу українських естрадних виконавців, діячів культури і мистецтва, спортсменів, активне залучення їх до патріотичного виховання молоді;

  · розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадському русі;

  · виховання у молодих людей культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої правосвідомості, дбайливого ставлення до природи;

  · розширення молодіжного туризму;

  · створення відповідних умов та залучення молодих людей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, спрямування фізичного виховання на підготовку молоді до праці та захисту Батьківщини;

  · сприяння розширенню контактів з українцями, які проживають за межами України;

  · удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, що займаються питаннями патріотичного виховання дітей та молоді;

  · сприяння роботі клубів за місцем проживання, інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді;

  · розроблення та реалізація програм патріотичного виховання молоді місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування разом з усіма інституціями громадянського суспільства.

  3.3 Інформаційно-пропагандистське забезпечення національно-патріотичного виховання молоді

  Розроблення рекомендацій щодо посилення патріотичної спрямованості програм радіомовлення та телебачення, матеріалів друкованих засобів масової інформації;

  активна протидія фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;

  створення в мережі Інтернет інформаційної бази з питань патріотичного виховання молоді;

  організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик про патріотичне виховання молоді, про досвід роботи у цьому напрямі різних соціальних інституцій, у тому числі ветеранських, молодіжних і дитячих громадських організацій, із залученням до обговорення проблем патріотичного виховання молоді відомих вчених, державних і громадських діячів, представників культури і мистецтва, педагогів, ветеранів війни і праці, лідерів та активістів громадських організацій; випуск спеціального друкованого видання з проблем патріотичного виховання молоді;

  недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль;

  підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, Інтернет-центрів;

  виробництво кіно- і відеофільмів, видання творів, постановка спектаклів, спрямованих на патріотичне виховання підростаючого покоління.

  3.4 Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями

  Активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських організацій, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних бойових і трудових традицій:

  - відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини;

  - організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

  - підтримка засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях та висвітлюють проблеми патріотичного виховання дітей і молоді;

  - сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і проведенні заходів патріотичного спрямування.

  3.5 Посилення ролі сім’ї у процесі патріотичного виховання молоді.

  Дуже важливу роль відіграє сім¢я у вихованні дітей та молоді. Для більш якісного виховання потрібна підтримка держави:

  - створення відповідного рівня життєдіяльності сім’ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду;

  - підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки нових програм і посібників з питань патріотичного виховання дітей у сім’ї, активізація діяльності органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі;

  - створення всеукраїнської та регіональних інформаційно-статистичних баз даних стосовно різних категорій сімей з метою їх соціальної підтримки.

  3.6 Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді

  Здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація нових архівних документів, видання воєнно-історичної літератури, мемуарів, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, серій книг патріотичної спрямованості, календарів;

  включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів;

  підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань патріотичного виховання молоді;

  розроблення та впровадження типових навчальних програм з питань патріотичного виховання молоді в закладах освіти;

  вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді, зокрема шляхом проведення моніторингового соціологічного дослідження;

  систематичне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем патріотичного виховання молоді;

  вивчення світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді;

  створення на базі кращих наукових установ і закладів освіти експериментальних центрів для опрацювання виховних інновацій, поширення передового досвіду;

  підвищення професійної кваліфікації педагогів та вихователів, соціальних працівників, інших фахівців у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

  05.09.2016

  ____________________________________________

  Патріотичне виховання. Урок мужності

  11 грудня в Крушинській ЗОШ І-ІІІ ступенів ранок почався традиційно: на загальношкільній лінійці учні школи виконали Гімн України та вшанували хвилиною мовчання воїнів, які загинули за нашу вільну незалежну країну. Також цього дня до нас завітав волонтер Сергій Груніч, випускник Крушинської школи. Сергій розповів про волонтерський рух в зоні АТО і передав подяку жителям с. Зелений Бір за допомогу з продуктами харчування. Приємною несподіванкою було те, що від імені військових із зони АТО, він передав нашій школі прапор України, на якому були підписи і подяка наших захисників. Цей прапор був розміщений в куточку української символіки, де з ним може ознайомитись кожен.

  Але сюрпризи не закінчилися. Заступник директора з навчально-виховної роботи С. В. Малінченко презентувала книги «Вклоняємось доземно українському солдату» видавництва ЦДО МО України «Народна армія» з нарисами про воїнів АТО та збірка зворушливих віршів і листів написаних дітьми та дорослими «Україна і війна, мир і любов» видавництва Всеукраїнський Волонтерський Рух за підтримки Ольги Богомолець.

  В представленій книзі «Вклоняємось доземно українському солдату» є нарис «Солодощі для ангела-охоронця» про сержанта Олександра Чалапчія з Кіровоградщини, якому учні Крушинської школи у військовому госпіталі вручили матеріальну допомогу зібрану на благодійній ярмарці.
  Ці книги стануть настільними книгами учнів та вчителів школи.

  /Files/images/vhxO9WoAKeM.jpg/Files/images/1hCqKf5O9aA-1-.jpg/Files/images/1jvfAvxKHhg.jpg

  Кiлькiсть переглядiв: 918

  Коментарi